PŘIHLÁŠKA 

Tábor je přednostně určen dětem z kroužků TIB.