Základní informace

Letní tábor s využitím počítačů - práce s PC, programování a robotika. 

Také budeme samozřejmě hrát hry a chodit na výlety. 

Tábor je určen pro děti od 8 do 16 let. 

 

Téma tábora: Kouzelníci
 

Termín: ne 30. 6. 2019 - pá 12. 7. 2019 (12 dní)

Sraz: Sraz účastníků tábora je přímo v RŠS Loutí, v neděli 30. 6. 2019 od 14 h do 17 h

Odjezd z tábora: Děti si vyzvedněte v pátek 12. 7. 2019 od 14 h do 17 h

Doprava účastníků tábora je individuální a není zahrnuta v ceně.

 

Adresa tábora:    RŠS Loutí, Loutí u Nové Rabyně, 252 08 Slapy nad Vltavou

 

Cena: 5.390,- Kč; 

Zálohu 1.500,- Kč je nutné zaplatit do 7 dnů od potvrzení přihlášky. 

Zbývající částku do 31. 5. 2019. 

Číslo účtu a variabilní symbol obdržíte v potvrzovacím emailu přihlášky.

Cena zahrnuje stravování 5x denně, pitný režim, ubytování, výlety, péče o děti zajištěna zkušenými vedoucími.

 

Na tábor si nezapomeňte vzít viz Seznam věcí.

 

PŘIHLÁŠKA 

Tábor je přednostně určen dětem z kroužků TIB.

Facebooková stránka tábora https://www.facebook.com/tabor.tib/

Při příjezdu odevzdejte v obálce:

  • Kopie průkazky zdravotní pojišťovny
  • Bezinfekčnost (DOC, PDF)
  • Posudek o zdravotní způsobilosti (DOC, PDF)
  • Léky, které dítě užívá (musejí být popsány: jméno, jak užívat a kdy, na co léky užívá!)

Bez těchto náležitostí nemůže dítě na tábor nastoupit !!!

Pokud se změní některé skutečnosti od doby podání přihlášky (telefon, bydliště, zdravotní stav dítěte, užívání léků …), napište nám to prosím a přiložte k ostatním dokladům .

Veškeré tiskopisy najdete v záložce dokumenty.

 

Kontakt

Adresa tábora:

RŠS Loutí, Loutí u Nové Rabyně, 252 08 Slapy nad Vltavou

Ing. David Kocík          (hlavní vedoucí)  -  david.kocik@tib.cz

 tel. 736 207 200