Baratheonové

Blog: https://baratheonteam.blogspot.cz/

Mistr rodu: Míša

Členové: Adam K., Honza S., Terka, Martin, Milan, Lukáš, Bětka

Znak: korunovaný jelen, černý na zlatém poli

Jejich slova: Naše je zuřivost.

 

 

O zemi Sedmi Království,
znám pověsti i báje,
mnohdy ale popisusují,
právě Dornské kraje.
 
Tato oblast neskýtá,
jen nekonečnou pustinu,
žije tu lid spokojený,
u oáz a ve stínu.
 
Dornská velmoc nemá jenom,
šlechtice a vládce,
a v jejich čele stojí Doran,
jejich princ a vládce.
 
Velká poušť je strategická,
a má velké klady,
Doran Martel na ní staví,
nedobytné hrady.
 
Jeho pověst je všem vzorem,
vládne dobře, s čestí.
Na toho,kdo odporuje,
neváhá jít pěstí.
 
Pokud už však nebudeme,
nikdu hrát hru na zvědy,
můžeme mu v klidu říci,
že má dobré sousedy.