Příměstský tábor 2018

Program

Dopoledne práce na počítači - programování v Baltíkovi, Legorobotika

Odpolední program

Pondělí - hry na hřišti
Úterý - výlet do Stromovky
Středa - výstava Merkur
Čtvrtek - celodenní  výlet 
Pátek - QR kódy
 

Den 1.
Dnešní dopoledne jsme začali poklidně programováním v Baltíkovi. Odpoledne jsme vyrazili obhlédnout zdejší hřiště a seznámit se se všemi členy tábora.

Den 2.
V dopoledních programech jsme pokračovali v Baltíkovi, jedna ze skupin si jako zpestření zkusila Legoroboty. Po obědě jsme vyrazili do Stromovky. Dvojice dětí se orientovaly podle mapky a na vyznačených stanovištích plnily záludné úkoly. Hlavně počítání trámů na mostku dalo všem zabrat. Výsledné součty se pohybovaly od 30 do 150...

Den 3.
Dopoledne jsme pokračovali ve splétání svých prográmků v Baltíkovi. Mimo jiné si někteří z nás vyzkoušeli i sestavit a naprogramovat roboty Mindstorms a práci se zeleným plátnem. Odpoledne jsme shlédli výstavu Merkuru a mohli si v herně ze stavebnice něco vytvořit.

Den 4.
Brzké vstávání se ve středu vyplatilo - vlakem jsme dorazili do Brna, do zábavního vědeckého parku VIDA!. V obří hale bylo přes 150 exponátů, které se daly prozkoumat, přestavět, vyzkoušet nebo různě dotvořit. Kuřecí řízek s bramborem z místní restaurace jsme strávili na Science show - představení "plném mrazivých experimentů". Vyráběla se třeba zmrzlina, vznášedlo a nepravý led.

5.den
Některé děti dopoledne strávily vytvářením videí se zeleným plátnem a ostatní zdokonalovaly své programy v Baltíkovi. Odpoledne se děti snažily získat kámen mudrců formou hry Gamebook.

 

Fotogalerie

Programy