NE!

Blog: https://tym-ne.blogspot.cz/

Pokřík:

Úkoly plníme statečNE,
nic neděláme zbytečNE.
Za provaz taháme společNE,
pokřik je v závěru - konečNE.

 

náš tým