Den pátý - Bludný ostrov

05.08.2009 23:32

Dnes jsme měli v úmyslu navštívit dva ostrovy - Bludný a Zapomnění. Bludný ostrov nás však překvapil svou velikostí a tak ostrov Zapomnění míjíme bez návštěvy.

Dopoledne jsme doplnili své programy v Baltíkovi a naučili se uzlovat. Námořníci uzlovali a uzlovali, až se stalo, že kapitánka Sylva byla svázána a uvázána, dokonce uvázána ke kůlu ...  Odpoledne jsme vyrazili prozkoumat Bludný ostrov. Šli jsem Bezovkou - cestou dějin a mířili do pohádkového lesa. Vpředu velel Bobo (námořník z Bíliny). Poté, co jsme opustili cestu dějin, se před námi objevily dvě cesty.

"Bobo kudy máme jít?" 
"Vyberte si!"
"Která cesta vede do pohádkového lesa?"
"Tak třeba tato"

Asi po 200 m:
"Bobo, vždyť jdeme špatně! Pohádkový les je támhle kousek!"
"Ano, já jsem vám říkal, ať si vyberete cestu!"
"Ale tudy bychom tam nedošli"
"Došli, obešli bychom pole a přes sídliště a přišli bychom tam z druhé strany"

Naštěstí byla přes pole vyšlapaná cestička a tak jsme tam byli co by dup. V pohádkovém lese plnili námořníci úkoly - pomocí GPS najít podle zadaných souřadnic pohádkovou bytost a schovat a najít lišku; Test Přežijete na pustém ostrově?; napsat, co viděli na cestě dějin. Cestou zpět navigovala Kačka Kul. - na krku navigaci a došli jsme dobře.

V bodování nám přibyli dva lodivodi - pořád ti nejsnaživější jako je Péťa a Adéla (nádobí již myjí dobře). Dnes jsem body nejen udělovali, ale i ubrali za nevhodné chování.

Večer děti usnuly velice rychle, až jsme se divili. Po několika minutách jsme zjistili, že se ozývá podezřelý zvuk z kuchyně. Hodovalo tam 5 teenagerů. Co se týče jídla, tak jsou hbití jako lasičky. Ani jsme nezpozorovali, že se kolem nás protáhli. Na to, že už bylo několik minut po večerce, tak byli rozesmátí od ucha k uchu.

 Fotogalerie