Případ č.4 24.11.1921

05.08.2010 00:04

Místo:   průmyslové předměstí Londýna

Záznamy: Královská policie, stavbyvedoucí

Vyšetřováno:   Královská policie

 

     Firma bohatého stavitele Standsfielda Standsfield a syn vyslala dělníky do okrajové čtvrti Londýna, aby opravili stoky vedoucí tamní chudinskou čtvrtí. Ze záznamu firmy lze zjistit že:

24.11.1921 byli na opravu stoky vysláni dělníci:

Mc Kee, Stelle, Adams, Cambell, Green

Mzda na jeden den (!) 1 libra

Poznámka: lze usuzovat, že tak vysoká mzda nesla velké nebezpečí.

     Průměrná měsíční mzda byla v té době 5 liber.

Z policejních záznamů:

     Královská policie šetřila nález mrtvol bezdomovců ve stokách Londýna nalezených dělníky firmy Standsfield a syn. Dělníci ze stoky vyběhli jako smyslů zbavení a tvrdili, že viděli mrtvé požírané zelenou hmotou, která se při jejich příchodu stáhla do temné chodby. Dva z nich byli slepí a ostatní z nich vykazovali známky duševního pomatení. Průzkum stok však tvrzení dělníků nedokazuje.

     Lékaři uváděli, že slepí dělníci zemřeli po několika dnech v těžkých horečkách.

     Slepota byla připisována jedovatým výparům ze stoky. Ostatní byli obviněni z vraždy bezdomovců. Přes veškerá šetření nebylo nalezeno dostatek důkazů proti dělníkům, a tak bylo obvinění zrušeno. Dělníci celý život potřebovali ústavní léčbu na oddělení psychiatrie v Královské nemocnici.