Případ č.1 LP 1363

05.08.2010 00:01

Místo:   Království České

Záznamy: Kronika Slavomila z Bubenče z panství Oty Zajíce z Vinařic

Případ vyšetřován: chybí záznamy (pravděpodobně vyšetřován nebyl)

 

     Na panství, jež panu Otovi Zajícovi z Vinařic svobodnému pánu a přívrženci koruny České patří, se LP 1363 11.8. ve vesnici zovoucí se Čilá, přihodila věc, kteroužto jen mocnostem pekelným a čarodějnickým rejům připisovati můžeme. Lid prostý, jež kraj tento požehnaný obývá, vyděšen jest a strach jeho jest cítit všude, kam oko boží dohlédne.

     Vesnice Čilá, v níž žije 49 obyvatelů, z toho 13 mužů nad 15 let zhrozena jest. Čas, kdy noc se změnila v den a znamení Boží bylo viděno na obloze nejjasněji, přinesl tento hrůzný čin:

     Chalupník, kterýžto v polorozpadlé chalupě na okraji vsi žil a pobožností svou čistou všude byl znám, nalezen byl i se svou ženou, dětmi a dvěma ovcemi, jakoby sám ďábel s démony svými stráviti ho chtěl. Vesnické zaříkávačky bylinami a vápnem místo označily, jak pohanské zvyky přikazují, a uprostřed zakopaly svázaná těla lidí a ovcí tak, aby nemohl ani jediný duch jejich ze zohavených těl vycházeti a pobožné vesničany strašiti.

Církev je bezradná a král mlčí. Nedej Bože, aby ďábel znovu zaútočil.