Donovi jsme upekli „kachnu“

21.10.1931 00:00

Celý den to sice vypadalo, že bude pršet, ale nakonec to byl jenom Rudý déšť a zbylé tři týmy, které pobíhaly po zdejších lukách a mezi brčálově průzračnými rybníky, aby získaly podpisy všech devíti bossů jako podporu při svržení dona Roccelliho.

Úkoly se týkaly specializací, které si mafiáni mohli od příjezdu do Ameriky dělat. U mě, dony Tortellini, se hrál scrabble, kde se skládala jména osob na českých bankovkách. Vedeny byly dlouhé debaty o tom, kolik „r“ je v Masarykově jméně. Někdo si stál za tím, že v Garrigue jsou tři „g“, na což Matyáš prohlašoval, že tam jsou určitě jen dvě, a že vidí naprosto zřetelně před sebou učebnici, ze které se to učili. Jména ale nakonec všichni poskládali, ač někteří v průběhu odcházeli do útrob hvozdu „hledat žáby“ a jiní museli být ostatními členy týmu tlačeni násilím vpřed.

Ostatní bossové zkoušeli například triky s kartami nebo poznávání obrazů. Můj tým bohužel dorazil poslední, zatímco ostatní již dlabali nudle s mákem, poté, co musel asi desetkrát opakovat vázání kravaty. Gordický uzel zrekonstruovali bez větší námahy, a to i opakovaně, ale full windsor vždycky popletli. Doslova. Na druhou stranu třeba Bertík poznal jako jediný mafián i Picassa, i Toyenku.

Večer nám potvrdil účast don Roccelli, takže se všichni shodli na tom, že poté, co dona uctíme políbením ruky, vyřkne někdo slovo „kachna“, což je v mafiánském slangu „zbraň“, a odpravíme zákeřného ultrabosse. Michal se okamžitě ptal, jestli se má jít před tím „najíst“, protože na rozdíl ode mne ovládá i ostatní slangové výrazy kromě „kachny“, a „najíst“ je „nabít si pistoli“. Před brífingem přišel ještě Kryštof, řka, že poté půjdeme s donem Roccellim určitě na ryby. Neměla jsem potuchy, proč bychom s donem chodili na ryby, takže jsem nasadila úsměv prvotřídního imbecila a s tímto inteligentním výrazem jsem odešla k nástěnce zjistit, co to v mafia-slangu znamená. Je to „odklidit mrtvolu“.

Na brífing jsme se vybavili vodními pistolkami, které jsme vytáhli hned po zaznění smluveného slova, takže se don Roccelli bezvládně skácel k zemi. Někteří si smrtí nebyli zcela jisti, takže vydrželi polívat mrtvolu vodou asi dvě minuty, dokud objem zásobníku kompletně nepřesunuli do donova levého ucha. Kdo ale teď stane na trůnu mafiánského bosse? Bebečka? Tým My? Soudruzi z Rudého tornáda? Nebo moje Hruštičky?

 

Mafie_jedenacty_den