Kontakt739 659 720
v době konání tábora:
721 281 835 (změna)